• Vladimír Springer: 28. březen – svátek učitelů

  V minulých dnech všichni učitelé oslavili svůj svátek, 28.březen je datem, kdy se Jan Amos Komenský v roce 1592 narodil. Na okraj, jedná se o ryze český svátek, připomínající odkaz „učitele národu”, mezinárodně se den učitelů slaví 5. října. Dovolím si k výročí napsat pár poznámek, protože jsem svůj celý aktivní život věnoval výchově a vzdělávání žáku, postupně jako učitel, zástupce ředitele a nakonec jako ředitel ZŠ v Bezručově ulici.  Začal  jsem učit v Javornici v Orlických horách v roce 1966, dodnes na tu dobu vzpomínám, teď už s vědomím, že mí první žáci jsou dnes již důchodci. Utkvělo mi v paměti, jak v roce 1968 mi tehdejší soudruh ředitel rád nechal učit i občanskou  výchovu, ale o rok později mi předmět rychle odebral. Rok 1989 a několik následujících let byla nejhezčí léta v mé pedagogické kariéře, po letech neochoty vstupu do strany jsem se stal ředitelem. v té době školy se postupně stávaly samostatnými subjekty, veškerá úřední komunikace, statistiky, hlášeni byly omezeny na minimum, platilo velmi málo předpisu, ředitele školského úřadu jsme vybírali sami, zvali jsme ho na porady, psali jsme si svoje řády škol, bylo to svobodné a radostné období. I učit jsme přitom stihli, šťastná doba. Zato dnes, když se přijdu podívat do školy nebo se sejdu se současnými řediteli, je doba zcela jiná a je mi jich líto. Na jejich hlavu se valí řada nepromyšlených, často nedomyšlených předpisu, vyhlášek a zákonu. Některé z nich doslova komplikují chod školy- inkluze, GPDR, dvouleté dětí v MŠ, je toho moc. Přál bych proto všem učitelům k jejich svátku osvíceného ministra, který jim bude umět hlavně naslouchat a přestane připravovat nové reformy. Jsem rád, že i v této pro učitele nelehké době, se najde čas a vůle Města Hradec Králové vybrat a ocenit několik výborných učitelů, kteří celý život zasvětili práci s dětmi. Myslím si, že si zaslouží být na tomto místě uvedeni s přáním úspěšné činnosti do dalších let.

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin