• Vladimír Springer: Vyjádření k reportáži ČT ohledně konkurzu na ředitele ZŠ SNP

  3 Vladimír Springer

  Vladimír Springer

  Vyjádření ke konkurznímu řízení na místo ředitele ZŠ SNP v Hradci Králové.

  Minulý týden na pravidelné tiskové konferenci s vedením města pan redaktor Vlastimil Weiner rozvířil debatu kolem výběrového řízení na místo ředitele ZŠ SNP. Navázal na ni 13. ledna šotem vysílaným v pořadu Události v regionech. Objevily se tam jednak pasáže z tiskové konference a dále rozhovory s panem Vladimírem Bartošem a paní Šárkou Sýkorovou, kteří se konkurzu zúčastnili a umístili se na prvním a druhém místě.

  Celá reportáž vyzněla jako zpochybnění průběhu výběrového řízení a byla směrována jako obvinění pana primátora ze zmanipulování tohoto řízení. Je tam uváděno, že radnice zasáhla do výběrového řízení z jeho podnětu a on na jednání rady prosadil do funkce manželku svého kamaráda.

  Jako předseda konkurzní komise a radní města považuji za svou povinnost se k nepravdivým údajům a výrokům uvedeným v reportáži vyjádřit.

  V říjnu 2015 oznámila paní ředitelka ZŠ SNP Karásková rezignaci na svůj post k 31.lednu 2016. Dle platných regulí bylo vyhlášeno výběrové řízení, jmenována konkurzní komise, proběhl psychologický test kandidátů, kteří odevzdali komisi koncepci školy. Přihlášeno bylo 6 kandidátů, jeden později svoji přihlášku stáhl.

  Konkurz proběhl 2.prosince, každý účastník měl k dispozici 45 minut k tomu, aby přesvědčil komisi o svých schopnostech řídit školu. Komise byla nominována jako 7členná, sestavená podle platných regulí. Pan náměstek Jaroš pro nemoc se konkurzu nemohl zúčastnit, komise pracovala tedy v 6 členech.

  Jednání probíhalo v klidné a pracovní atmosféře, 3 účastníci svými znalostmi zřetelně převyšovali ostatní. Jejich bodové hodnocení bylo velmi těsné, každý z nich byl někým z komise nominován na 1.místo. O konečném pořadí nakonec rozhodlo škrtání nejlepšího a nejhoršího umístění, což je podle pravidel. Výsledek byl oznámen všem zúčastněným s tím, že vítězem se stal pan Bartoš, který o 1 bod předstihl paní Sýkorovou. Při vyhlášení výsledků byli účastníci upozorněni, že tento výsledek bude předložen radě města jako návrh konkurzní komise a konečný verdikt padne po projednání na příštím jednání rady.

  Rada města projednala výsledky výběrového řízení 8.prosince. Radní obdrželi materiály z průběhu řízení, náhled na školu doplnila i informace o auditu, který na ZŠ SNP proběhl v roce 2015. V následující diskusi se řešilo, zda by nebylo lepší, aby se novým ředitelem stal kandidát, který přichází z jiné školy. Na tomto názoru došlo ke shodě, a proto rada města v souladu se svými kompetencemi jmenovala do funkce druhého v pořadí, paní Sýkorovou. Rozhodnutí rady města bylo jednoznačné, pro hlasovalo 9 členů z přítomných 10, jeden nehlasoval.

  Není pravdou tvrzení, že pan primátor do jednání rady zasáhl a prosadil jmenování paní Sýkorové. Není jasné, kde pan redaktor informaci o nátlaku ze strany primátora získal.

  Nebyla to ale jediná chyba. V závěru reportáže se mluví o nákupu předimenzované myčky, kterou údajně měla paní ředitelka objednat u svého manžela. Není to pravda, výběrové řízení vyhrála firma Skok do života. V auditu jsou řešena a vytýkána vedení školy jiná pochybení.

  Osobně mne mrzí, že pan redaktor Weiner neoslovil mne, jako předseda konkurzní komise a radní bych mu rád celou situaci po pravdě popsal.

  Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin