• Zápis z jednání HDK – 11. července 2016

  Zápis č. 20

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 11.července 2016, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní Duchoň, Boštík, Dürrer, Štěchovský, Dusová, Kocourek, Springer ,Ondráček,  Lejsek, Krčmová, Urban,   Fink

  • Jako první proběhla kontrola zápisu z minulé porady, bez připomínek.
  • Úvodem probral Fink aktuální informace z dění na městě, ,zaměřil se hlavně na výsledky  jednání na ministerstvu dopravy. Ve stručnosti hlavní projednávané body:
  • námitky projekt dálnice, došlo ke změně hlavně v tom, že nedojde k zanoření do terénu
  • vznikly problémy s napojením pro zemědělce, potřeba komunikace s původními majiteli pozemků
  • otázka protihlukových stěn
  • rozšíření kuklenského podjezdu
  • dvoukolejka Pardubice, otázka křížení, přejezdy, přechody,  podchody
  • varianty řešení
  • výhled – R 35, jižní spojka, tangenta severní
  • Velké náměstí – popis jednání o podjatosti, požadavek na zpřístupnění vizualizace na stránkách města, nejsou tam dostatečné informace, které by podporovaly stanovisko města, zvážit umístění tabulí viz kdysi Lesní hřbitov
  • Diskuse o cyklodomech
  • Kritika malého využití domu u Tesca
  • Varianty nutného přesunu na Riegrově náměstí
  • Projekt se stojany, soutěž
  • Vizualizace projektu řešení CPI – opět umístit na webu města
  • Aupark Koruna – časově plněno, otevření začátkem srpna, současné řešení jednosměrky, ale linka na Kukleny už projíždí
  • Dále proběhla krátká diskuse k plnění volebního programu, hodnocení na podzim
  • Proběhla kontrola stavu účtu – se svou dobrovolnou 10% povinností se v tuto chvíli vyrovnali Sova, Rytíř, Marečková, Lejsek, Štěchovský, Springer, Ondráček, Kocourek, Duchoň, Krčmová Jmenovaní, pokud byli přítomni, podepsali připravené darovací smlouvy. Znovu pro informaci potencionálním přispěvatelům, naše číslo účtu je 2000645457, kód banky 2010

   

  Příští schůzka se koná v pondělí  22. 08. 2016  v 18:00,  Pod Terasami

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin