• Zápis z jednání HDK – 11. dubna 2016

  Zápis č. 16

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 11.dubna 2016, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní: Rytíř, Boštík, Duchoň, Dürrer, Kocourek, Dusová, Dršatová, Springer, Urban, Šaršon, Lišková, Kubát Petr, Ondráček, Fink

  Host: Aleš Dohnal, arch. Čížek za sdružení KOS

  • Úvodem byly diskutovány body programu úterní následné rady i s komentářem podle vyžádání diskutujících, největší pozornost zaujalo následující:
  • Výběrové řízení Festival Park, vysvětlen postup a představy města, zájem projevily 4 subjekty, cena není určujícím kritériem, byla vyslovena shoda pro podporu návrhu, který přináší zřetelnou nadstavbu mimo plánované akce festivalového typu
  • Proběhla diskuse k přístupu k rozdělení financí po vyrovnání za rok 2015
  • Opakovala se diskuse k pojmenování zejména zahrádkářských osad, každý zastupitel bude hlasovat dle svého názoru
  • Návrh na zařazení nových objektů ve městě do kategorie památek, diskuse, na radě bude vyslechnut názor Falty, předběžná shoda na 3 budovách
  • Místní poplatky, souhlas se zprávou, ale do budoucna navrhnout zvýšení poplatku za ubytování ze současných 3,- Kč na maximum, což je v současné době 6,- Kč
  • VHP – nová vyhláška, nutno prostudovat a pak hledat prostor pro úpravy
  • MHD Pilňáčkova – vysoká cena za přeložení kabelů, je to podložená kalkulace
  • Územní plán, byl vysvětlen další postup, závěrečné práce probíhají s perspektivou ukončení v květnu, pak proběhne připomínkovací řízení
  • Vysvětlena půjčka společnosti Prointepo – byl vysloven souhlas

   

  • Poté dostali slovo pánové Čížek a Dohnal, kteří se představili jako mluvčí spolku KOS, své vystoupení věnovali hlavně problematice připravované výstavby areálu Mileta, kde mají velký problém s připravovaným řešením. Za tímto řešením však stojí pan Křelina, jejich bývalý velmi aktivní spolupracovník. Jejich argumenty proti výstavbě jsou dlouhodobé, orgány kraje jejich argumenty 3x zamítli v souladu s názorem příslušných orgánů města. V podstatě přišli na klub vysvětlit svůj postoj a distancovat se od Křeliny. Mají výtky směrem k městu na manipulaci celého řízení, což bylo opakovaně vyvráceno a odmítnuto. Navíc je důvodné podezření, že oba pánové neprezentují své názory ve shodě a hlavně s vědomím ostatních členů jejich spolku KOS.

   

  • Po jejich odchodu, kdy vystoupení včetně předané prezentace bylo vzato na vědomí, pokračovala diskuse k bodům rady

   

  • Předávání pozemků hlavně pod budovami škol bylo schváleno, výhrady se ozvaly nad pozemky v okolí budov (hřiště), zde bylo doporučeno setrvat na pronájmu
  • Pan primátor seznámil přítomné o variantě využití Vrbenského kasáren ve spolupráci s krajem pro potřeby muzea
  • Informace byly podány o vývoji situace na domově důchodců
  • Byly řešeny i finanční požadavky Mountfieldu, hlavně ve vtahu k nově vzniklé hokejové akademii, ale i dalších
  • Přítomní byli upozornění na to, že na zítřejší radě proběhne prezentace firmy zabývající se inovací veřejného osvětlení
  • Pro všechny členy, kteří respektují doporučení vedení HDK a podpoří nejen morálně naše hnutí, uvádím podle slibu i číslo účtu u FIO banky – 2000645457, kód banky 2010

  Příští schůzka: 25. 4. 2016 v 18:00, Pod Terasami

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin