• Zápis z jednání HDK – 11. ledna 2016

  Zápis č. 10/2015

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 11.1. 2016, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní: Sova, Dürrer, Lejsek, Kocourek, Fink, Dusová, Springer, Ondráček, Urban, , Marečková, Duchoň, Havelka, Boštík, Klouček, Pirner, Kubát Petr, Springerová, Štěchovský, Škorpil, Lišková

  Úvodem byly informace k bodům úterního jednání Rady města

  • Technologické centrum – nutná změna dotace z hlediska provozu TC
  • Olympia – záměr, jedná se o majetek města
  • Svoz odpadků – Hradecké služby rozšiřují oblast změn na základě vyhodnocení funkčnosti ve Svinarech a částečně Malšové Lhoty, frekvence 1×14 dní, možnost barevné igelitové pytle, situace v historickém centru města
  • Vyhlášení cen města – obecně jejich počet roste, nutno přehodnotit a hlavně do budoucna zvážit snížení počtu vyhlašovacích večerů, návrh spojit sportovní ceny pro mládež a dospělé, zařazení talentu kultury do systému, zvážit přejmenování na cenu Josefa Krofty
  • Evropské projekty – technický koordinátor, nechat si osvětlit na radě jeho náplň a přínos, bude placen z dotací?
  • výročí bitvy na Chlumu – přes schválený rozpočet města i kraje vznikají další požadavky na okrajové akce zaměřené k výročí, obavy z nárůstu finančních prostředků, na RM nebo ZM pozvat zodpovědné pracovníky s úkolem seznámit s koncepcí a požadavky

   

  Dále byla na pořadu diskuse o různých městských problémech:

  • Vize města, její dopad
  • Evropské peníze – výhled do budoucna
  • Bílá věž – úspěšný projekt, průměrný počet návštěvníků na den – 160, rozšíření programu se plánuje
  • První den spolu – vysvětlení situace, špatná komunikace, na problémové věci bylo možno při přípravě upozornit, cenové otázky za jídlo a pití, diskuse o budoucnosti projektu, anketa veřejnosti na webu města, význam ohňostroje, měl by být z Bílé věže, zvážit místo akce
  • Dopravní podnik, senioři nad 70 let zdarma – vysvětlení situace, připravit konkrétní návrh, problém od kdy spustit, je už většina jízdenek prodána, buď od pololetí nebo od příštího roku, nutná změna ceníku s tím, že zůstanou jen celoroční jízdenky, nutné propojení s kartou
  • Odpady a spalovna – diskuse, možnosti řešení, jde sice o dlouhodobý záměr ale je nutná připravenost a utvořit si konzistentní názor
  • Byl přijat návrh desátku příspěvku pro hnutí od členů komisí města a výborů na základě podkladů pro daňové přiznání

   

  Příští schůzka: 25. 1. 2016 v 18:00, Pod Terasami

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn