• Zápis z jednání HDK – 16. května 2016

  Zápis č. 18

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 16.května 2016, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní: Rytíř, Duchoň, Dürrer, Dusová, Springer, Springerová, Urban, Lišková, Fink, , Pirner, Marečková, Lejsek, Kubát Petr, Škorpil

  • Na úvod byl projednán a komentován návrh změn cen jízdného předkládaný na zítřejší valné hromadě Dopravního podniku. Diskuse byla o zlevnění pro seniory na 100,- Kč ročně, což plně nekoresponduje s volebním programem, ale na druhé straně bylo projednáno s klubem seniorů se souhlasným stanoviskem. Dále byl vysloven souhlas s úpravou slevy pro držitele Jánského plakety, kde došlo k navýšení kritéria počtu odběrů. Vysvětleno bylo i zvýšení u jednodenních přenosných jízdenek. Schválena byla nakonec varianta číslo 2, s úpravou ceny u jednotlivého jízdného na 14,- Kč. Byly vzaty i na vědomí cenové relace u srovnatelných dopravních podniků ostatních měst. Na vědomí byl předán i nepříliš konzistentní názor ČSSD.
  • Další valná hromada na radě budeTepelné hospodářství – z programu navrhneme stažení bodu č.6, bude projednán později samostatně
  • Letiště – žádost pana Tučka o prodej bude změněna na pronájem se zachováním práva stavby, se souhlasem koaličních partnerů. Dále byla dána informace pana primátora o jednání s panem Provazníkem, čeká se na dokončení studie celého prostoru
  • Parkování fakultní nemocnice, došlo k posunu, po jednáních a dohodě s vedení nemocnice proběhl návrat k podpoře investičního záměru výstavby parkhausu soukromým investorem. Kromě parkování i prostor pro obchod a služby, proběhla diskuse o předpokládané ceně pozemku. Kromě ceny bude sledovanou podmínkou i rychlost provedení celé investiční akce.
  • Mountfield – komplikovaná situace, řešení vzájemných vztahů a práv. Město uhradí některé investici a z toho vyplyne navýšení nájmu. Je potřebná rekolaudace, za což odpovídá majitel, probíhá jednání o uspokojivém řešení
  • FC – v případě postupu, což v tuto chvíli je realitou, musí proběhnout úprava východní tribuny, která by byla ve shodě s připravovaným projektem. Náklady odhadem na 14 milionů, z toho 10 milionů město a zbytek klub. Výběrové řízení musí proběhnout co nejrychleji, podmínkou bude maximální doba pro stavbu v délce 90 dní.
  • Dvoukolejka na Opatovice, problémová a sledovaná záležitost. Marečková komentovala stav z pohledu obyvatel v této lokalitě a zároveň upozornila na petici. V tomto případě je vnímána jako legitimní a pochopitelná. Probíhá diskuse na toto téma, v současné době se město spolupodílí na projektové dokumentace, předpoklad nákladů při realizaci nutných křížení a přechodů se blíží odhadem ke 300 milionům. Dále se diskutovala potřeba dvoukolejnosti, z hlediska pozice města většina přítomných tento záměr vnímala jako potřebný.

  Příští schůzka:  13. 6. 2016  v 18:00,  Pod Terasami

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin