• Zápis z jednání HDK – 19. prosinec 2016

  Zápis č. 26

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 19.prosince 2016, 18:00, Magistrát města

  Přítomní:   protože to píšu na Silvestra a nenašel jsem první papír, tak to jenom tuším, ale úplně přesně nevím, proto raději nepíšu nikoho

  • Na úvod proběhla kontrola zápisu z minulé porady, bez připomínek
  • Byl projednán program úterního zastupitelstva zaměřený zejména na zásadní body, kde by koalice a tím pádem zejména HDK měla postupovat co nejvíce jednotně. Všechny body byly komentovány a  připomínkovány. Proběhla i poměrně obsáhlá diskuse.

  Jednalo se zejména o problémy :

  • Aupark – střešní kryt na klimatizaci
  • Ryna Kukleny – je zde dlouhodobě připravovaná výměna pozemků a s ním stavební záměr firmy, stanovisko posledního zastupitelstva bylo zamítavé s tím, že se hlasovalo o zde předloženém návrh pana Havrdy předneseném v diskusi zastupitelů a bod nebyl projednán předem ani v klubech či koalici
  • Pilot 1 – bylo vysvětleno stanovisko města
  • Rozpočet města, projevil se očekávaný souhlas všech
  • Informace o stavebním záměru Lindoru v zóně Aldis
  • Následovala dlouhá a náročná diskuse o názorech a následném hlasování zastupitelů, o postojích klubu a celé koalice, o důležitosti jednotlivých předložených bodů, o nutnosti mít dostatečné informace. Diskuse nebyla uzavřena a navíc to evidentně interní záležitost klubu. Proto v zápise není komentována.

  Příští schůzka se koná v pondělí  9. 1. 2017  v 18:00 jako obvykle Pod Terasami. Je zde domluvena možnost promítání pro plánovanou projekci k přestavbě Masarykových škol, kterou přislíbil Robert Novák.

   

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn