• Zápis z jednání HDK – 21. března 2016

  Zápis č. 15

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 21.března 2016, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní: Dürrer, Lejsek, Kocourek, Dusová, Springer, Urban, Duchoň,   Springerová,   Šaršon, Sova, Lišková, Štěchovský, Marečková, Krčmová, Juppa, Lišková

  Host: Ing.Ondřej Zezulák, ředitel Technologického centra o.p.s.

  • Úvodem byly navrženy termíny pravidelných pondělních schůzek HDK obvykle Pod Terasami od 18 hodin.

  Jisté termíny jsou 11 04, 25 04, 16 05, 13 06, v rezervě dle potřebnosti připadají v úvahu ještě pondělky 02 05, 23 05, 20 06

  • Při kontrole minulého zápisu bylo domluveno, že připomínka ohledně kvality chodníkových kostek na Koruně bude projednána našimi zástupci v investiční komisi přímo s panem Avramovem.
  • Dále proběhla diskuse o projektech města, o přidělování zakázek na jejich přípravu, diskutována byla zbytečnost či nutnost zadávat výběrová řízení firmám zvenku s tím, že by jistě bylo výhodnější tato řízení provádět vlastními úředníky. Došlo se k závěru potřeby pečlivěji zvažovat nutnost zadání externím firmám
  • Poté dostal slovo nový ředitele Technologického centra pan Zezulák, představil svoji vizi ovlivněnou prozatímně krátkým působením ve funkci, zaměřil se na klíčové body programu TC, zdůvodnil potřebu požadované dotace na provoz zařízení.

  V následné diskusi odpověděl na položené dotazy, upřesnil některé formulace ve znění programu, akceptoval nabídku ke spolupráci. Došlo ke shodě, že bude vhodné se sejít na konci kalendářního roku na diskusi k tomu, co se povedlo naplnit a které záměry se jeví jako problematické.

  • Na konci schůzky proběhla diskuse k některým bodům rady, zejména o zastoupení města v připravovaných projektových řízeních panem Víškou, o současném stavu projektu rekonstrukce bývalé ZŠ Jih na ZUŠ, o možné redukci heren z důvodu stále odkládaného zákonu, o záměru Liškové využít nabídku GISTu pro nastavení controllingu městských firem

  Příští schůzka: 11. 4. 2016 v 18:00, Pod Terasami

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin