• Zápis z jednání HDK – 21. listopad 2016

  Zápis č. 24

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 21.listopadu 2016, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní  Dusová, Kocourek, Boštík, Springer, Springerová, Ondráček,  Lejsek,  Fink, Škorpil, Rytíř, Kubát Petr, Pirner, Urban, Krčmová, Sova, Dus

   

  • Na úvod dostal slovo pan primátor,  který informoval o povolebním vyjednávání na kraji. Byla shoda na názoru, že široká koalice bohužel nevede k zeštíhlení aparátu. Je tomu naopak, představy klubu o povolební situaci však byly opačné. Kritický byl i postoj k angažování zástupců opozičních stran v placených funkcích.
  • Dále proběhla živá a velmi otevřená diskuse k obsazení alikvotního počtu míst pro členy klubu ve výborech, podle klíče se jedná zhruba o 6 míst Na jednání nedošlo k definitivní dohodě, bude potřeba ještě počkat na další jednání (proběhne ve středu), kdy bude se řešit i obsazení jednotlivých komisí. Bylo domluveno, že členové klubu budou panem primátorem následně informováni o vývoji situace a případných možnostech a nabídkách.
  • Proběhla diskuse o finanční situaci klubu, výsledky voleb zajišťují celkem dobrý výhled z pohledu budoucí kampaně do komunálních voleb. Předpokládá se v blízké době ukončení činnosti Klubu přátel HDK a převedení zbylých finančních prostředků na účet Klubu HDK.
  • Byl projednán program následující Rady města s upozorněním a diskusí k následujícím bodům:
  • informace o problémech Sionu se zřizovatelem
  • návrh na přejmenování náměstí Svobody na Havlovo náměstí
  • obnova stromořadí ve Střelecké ulici, s úkolem ohlídat vítěznou firmu, aby nová výsadba proběhla přesně podle vítězného projektu ve smyslu použití odolných stromů proti solení vozovky
  • byla podána informace o průběhu architektonické soutěže Rozárka s odkazem na stánky města, prezentace bude na zastupitelstvu
  • seznámení s připravovanou změnou Vyhlášky o hernách, kde výrazně poklesne jejich počet na území města na cca 32 míst
  • diskuse o postoji zastupitelů k dlouho připravovanému projektu Pilot 1 na Moravském Předměstí
  • Naposledy ještě uvádím číslo účtu HDK, do konce roku by měl dle vzájemné dohody každý vyřešit svůj dobrovolný příspěvek. Týká se to ještě asi 4 členů, samozřejmě to je na jejich rozhodnutí. To číslo je 2000645457/2010.

   

  Příští schůzka se koná v pondělí  5.prosince  2016  v 18:00,  ale nikoliv na běžném místě, ale v budově magistrátu. Sejdeme se v kanceláři primátora.

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn