• Zápis z jednání HDK – 22. srpen 2016

  Zápis č. 21

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 22.srpna 2016, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní   Boštík, Dürrer, Dusová, Kocourek, Springer, Springerová, Ondráček,  Lejsek,  Fink, Škorpil, Rytíř, Kubát Petr, Marečková, Lišková, Novák J

  Host: MUDr.Hermann Aleš

  • Na úvod dostal slovo pan doktor Hermann, vysvětlil ze svého pohledu současnou situaci v Roudničce, kde vznikly spory kolem přípravy nového územního plánu mezi „starousedlíky“ a „novými“ obyvateli. Ujistil přítomné, že došlo k určité dohodě a pochopení mezi těmito stranami
  • Dále proběhla kontrola zápisu z minulé porady, bez připomínek
  • Následně proběhla diskuse k bodům následné rady města a mimořádného zastupitelstva, většinu připomínek komentoval pan primátor, viz další body
  • cesty směrem na Lesní hřbitov, připravují se 2, budou realizovány postupně, nejdříve po pravé straně silnice lesem pro pěší mlatová cesta bez kácení stromů, později po levé straně asfaltová pro cyklisty a bruslaře
  • Aupark – problém nástavby kryjící technická zařízení na střeše, požadavek města, dále žádost o změnu spočívající v nerealizaci plánovaných bytových prostor, což ale byla podmínka při výběrovém řízení
  • Připomínka k nevhodnému umístění velkých dopravních cedulí na Gočárově třídě směrem ke Koruně, omezují výhled
  • Malšovický stadion, stav a postup úprav, provádí Matex, probíhá podle harmonogramu, první zápas bude zřejmě se Slávií
  • Rekonstrukce škol, tentokrát výměna oken na ZŠ Sever, nikoliv zateplení
  • Na základě analýzy renomované firmy bude na radě předložen soubor opatření směrovaných k městským společnostem a jejich vedení
  • Cyklostezka Věkoše, proč se stavba zdržela, prověřit problémy
  • Krajské volby – informaci přednesl Petr Kubát
  • kontrola výlepů na plakátovacích plochách
  • místa pro velkoplošné bannery
  • září sraz kandidátů
  • Velké náměstí – opět diskutováno, pokračování jednání o podjatosti, pravděpodobně akce přejde pod stvební úřad v Hořicích, hrozí značný posun termínu
  • Diskuse o cyklodomech
  • varianty nutného přesunu na Riegrově náměstí, podzemní varianta s otazníkem
  • využití podzemních prostor pod nádražím ?

   

  Příští schůzka se koná v pondělí  12. 09. 2016  v 18:00,  Pod Terasami

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin