• Zápis z jednání HDK – 22. února 2016

  Zápis č. 13

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 22.2. 2016, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní: Dürrer, Lejsek, Kocourek, Dusová, Springer, Urban, Duchoň, Boštík, Springerová, Novák, Šaršon, Rytíř, Pirner, Kubát Petr, Jůza

  Úvodem byly probrány některá závažné body zastupitelstva s vědomím, že o mnoha dalších se diskutovala na poslední schůzce před radou.

  • Pokračovala diskuse kolem záměrů prodat dům „Honda“ na Ulrichově náměstí, byly opět zvažovány možnosti dalšího postupu včetně rekonstrukce, kvality bytů, porovnání stavu domů soukromých majitelů a města, nabídka je s vyšším cenovým odhadem, počká se na výsledek. V koalici bylo dohodnuto, že v případě úspěšného prodeje bude výtěžek věnován na opravu protějšího domu „Cross Caffé“
  • Hájovna – došlo k určitému uklidnění, paní Štěpová přijal nabídku od města na byt, bude nutné s rozvahou zvážit další postup. Trvá nadále představa možnosti znovu projednání původních variant a následné určité revize či kompromisu, bude nutná diskuse. Byla vyřešena nedorozumění kolem dopisu příznivců HDK – Urban, Fink
  • Diskusi vyvolal i záměr vedení města upřesnit a částečně změnit názvy chatových a zahrádkářských osad, názory byly různé, podobně jako v koalici. Připravuje se nový regulační plán týkající se zahrádek. Shoda byla na tom, že toto je potřebný krok, protož situace se v některých případech vymyká původně stanoveným principům.
  • Kolem dotací na sociální služby byla diskuse ve smyslu, že bychom měli v zásadě podporovat veřejně prospěšné akce, zvažovat pečlivěji podporu obecné činnosti některých žadatelů, byl kriticky diskutován i v některých případech zvolený bodovací systém a jeho následné ohýbání
  • Komentováno bylo i usnesení ohledně Královských Lvů, toto sdružení je v současné v podstatě nefunkční, ale má určitý majetek, což potřeba řešit
  • Dalším tématem bylo projednávání plnění volebního programu HDK. Byl celý přečten i s komentářem k průběhu plnění, některé body byly diskutovány šířeji. K problematice se vrátíme na příští schůzce, která bude hned následující pondělí. Přítomní dostali za domácí úkol se připravit a vybrat zásadní klíčové body, které jsou reálné do konce volebního období splnit a budou prospěšné pro občany města anebo alespoň důkladně jejich realizaci připravit.

  Příští schůzka: 29. 2. 2016 v 18:00, Pod Terasami

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin