• Zápis z jednání HDK – 25. ledna 2016

  Zápis č. 11

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 25.1. 2016, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní: Sova, Dürrer, Lejsek, Kocourek, Fink, Dusová, Springer, Ondráček, Urban, Duchoň, Havelka, Boštík, Kubát Petr, Springerová, Štěchovský, Škorpil, Lišková, Jůza, Krčmová, Novák, Šaršon, Rytíř

  Úvodem byly informace k bodům úterního zastupitelstva

  * Hájenka – seznámení se situací, vývoj názorů, vliv sociálních sítí a z toho vyplývající petice, uvedené argumenty bez znalostí příčin vedoucích k rozhodnutí, v některých případech zřejmě koordinované

  Nutné uvést pro veřejnost přesvědčivé argumenty, popsat průběh dnešní kauzy podložený výstupy z jednání orgánů města, výborů i komisí. Bude potřeba tyto údaje a názory přenést do médii.

  Seznámení s postojem koalice, který je jednotný. Na programu zastupitelstva není problém řešen v žádném bodě, lze předpokládat aktivita zejména zelených v tomto směru, lze očekávat i vystoupení petentů. Koalice nepodpoří žádný názor, který by byl v rozporu s dosavadním postupem. Na druhou stranu se shodla na možnostech znovu projednání původních variant s možností určité revize či kompromisu

  * Ella – vysvětlení situace, ozvali se 2 zájemci, jeden z nich opakovaně odmítl uvést záměr, co na pozemku chce postavit, proto po prověření možností dalšího postupu byla vybrána varianta přímého prodeje jedinému zájemci. Územní plán zástavbu předpokládá, předložený záměr společnosti Ella jednoznačně je velmi šetrný pro okolí, nezatíží žádným nárůstem dopravy ani exhalacemi.

  * Situace kolem bývalého výměníku na Slezském Předměstí, zdůvodnění návrhu řešení. Tepelné hospodářství chce prostor z provozních důvodů v pracovní době využívat, mimo ni bude umožněno parkovat u budovy i soukromým vozidlům, jako to bylo doposud možné.

  * Informace kolem konkurzu na SNP – jako reakce na reportáž pana Weinera v ČT v Radnici vyjde tento týden komentář zastupitele jako článek, širší verze je již vyvěšena na webu města

  * Diskuse ke kandidátům na Výroční ceny města – termín do 31,ledna, doporučení našich kandidátů

  Dalším tématem byly informace ke krajským volbám

  Byl shrnut dosavadní průběh diskusí vedoucí k ustavení staronové koalice z pohledu HDK. Tedy spolupráce s lidovci a VPM. 1.února proběhne závěrečná schůzka, kde by měla proběhnout dohoda na postech a jménech. Vše by mělo být zveřejněno na následné tiskové konferenci Je navržen stejný model jako před 4 lety, klíč 2 + 1+ 1.

  Informace k současnému stavu HDK, celkem 16 členů, byl finančně uzavřen rok 2015 a předány podklady k daňovému přiznání

  Na závěr proběhla diskuse na volná témata – hlavně na optimalizaci školství na krajské úrovni

  Příští schůzka: 8. 2. 2016 v 18:00, Pod Terasami

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin