• Zápis z jednání HDK – 25. dubna 2016

  Zápis č. 17

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 25.dubna 2016, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní: Rytíř, Boštík, Duchoň, Dürrer, Dusová, Springer, Springerová, Urban, Lišková, Kocourek Ondráček, Fink, Krčmová, Samohrd, Pirner, Juppa, Štěchovský, Sova, Marečková

  Host:  Horádek Karel

  • Na úvod dostal slovo pan Horádek, který prezentoval měsíčník Escape vydávaný pro občany Hradce Králové. Dostávají ho zdarma na distribučních místech, má vyhovující formát a vydává se v počtu 6 000 výtisků. Obsahem brožury obecně jsou akce kulturní, sportovní, vzdělávací včetně programů a nabídek řady městských institucí. Požádali kulturní komisi o příspěvek, který nebyl doporučen (rada názor respektovala), chtěli svůj požadavek vysvětlit a obhájit. HDK podporuje stažení bodu z jednání zastupitelstva a jeho opětovné projednání s názorem na podporu záměru s nespecifikovanou částkou.
  • Úvodem byly diskutovány body programu úterní následného zastupitelstva i s komentářem podle vyžádání diskutujících, největší pozornost zaujalo následující:
  • Královští Lvi – předání společnosti jako další krok, přítomnost notářky
  • Výběrové řízení Festival Park, vysvětlen postup a představy města, společnost HDTS Power deklarovala písemně slib zajištění kulturních akcí podle požadavku města, navíc slíbila investici 4M, proto bude klubem podporována, jedná se o smlouvu na dobu neurčitou s možností okamžité výpovědi
  • Byla podána informace o odpovědi na petici v kauze hájenka, v současné době projekt nemá finanční krytí, diskuse o umístění a stavebním řešení průběžně probíhá na různých úrovních. V tuto chvíli se s demolicí objektu nepočítá. Zároveň byly vysvětleny důvody odmítnutí petice městem, řada v ní uvedených argumentů je při nejmenším nepřesná až nepravdivá. Paní Štěpová přijala nabídku města na byt a stěhuje se, značné problémy jsou z dědictvím a tím i s péčí o zbývající daňky.
  • V ekonomickém bloku bude předložen závěrečný účet ke schválení, příznivá zpráva je, že dluhy města nerostou, daří se relativně úspěšně řešit dědictví problematiky islandských fondů
  • Zpráva velitele Městské policie byla vzata na vědomí bez připomínek
  • Společnost AXAM požádala o snížení penále, bylo podpořeno jednání odboru majetku s vedením společnosti o zkrácení výpovědní doby, která v současnosti je čtyřletá a zvážení možnosti převzít činnost Dopravním podnikem
  • Širší diskusi vyvolal záměr prodeje rohového domu na Ulrichově náměstí (Honda) za minimální cenu 35 milionů, bylo projednáno a vysvětleno i v koalici. Získané prostředky by byly použity na rekonstrukci protějšího objektu nad kavárnou Cross Café, kde byty zůstanou v majetku města.
  • Byla podpořena žádost Prointepa o poskytnutí půjčky ve výšce 1 milionu Kč, činnost zařízení je pro město prospěšná
  • Diskuse vznikla i o schválení záměru na seznam bytů určených k prodeji, sporné body vysvětlila Lišková
  • Proběhla diskuse k současné situaci kolem Velkého náměstí. Náměstek Vedlich se obrátil na klub se žádostí o stanovisko k dalšímu postupu. Jednoznačně zazněl názor nezvyšovat počet parkovacích míst na základě nátlaku lidí okolo pana Gryma. Na vědomí a se souhlasem byla vzata petice, která na rozdíl od té první podporuje původní návrh architekta Krejčíka. Zazněla podpora výstavbě parkovacích kapacit kolem Velkého náměstí – Gayerovy kasárna, Komenského. Zároveň o požadavek na více přesnějších informací pro klub o podrobnostech současného řešení navrhovaného městem.
  • Řešilo se i velmi problematické parkování v okolí nemocnice. Současný stav je neuspokojivý až kritický, vedení města by mělo zvýšit svou aktivitu ve vyjednávání s nemocnicí, která neustále rozšiřuje svou kapacitu, případně urychleně vypracovat provizorní řešení do doby výstavby parkovacího domu
  • Probírala se činnost dopravní komise i poradního sboru náměstkyně s ohledem na podněty kolem zrcadel a radarů

  Příští schůzka:  16. 5. 2016  v 18:00,  Pod Terasami

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin