• Zápis z jednání HDK – 26. září 2016

  Zápis č. 22

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 26.září 2016, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní  Dürrer, Dusová, Kocourek, Springer, Springerová, Ondráček,  Lejsek,  Fink, Škorpil, Rytíř, Kubát Petr, Marečková, Lišková  Duchoň, Pirner, Dršatová, Sova, Jůza, Urban

  • Na úvod dostal slovo pan primátor, který považoval za potřebné seznámit přítomné  s několika důležitými body, okomentovat je
  • Zdvoukolejnění trati na Pardubice, existují 3 varianty (podpora té třetí), ekonomicky přijatelná, předpoklad, že ušetřené peníze by se měly využít pro rozšíření kuklenského podjezdu, varianty 1 a 2 jsou dražší, padl i návrh na rozšíření varianty 3 spočívající v uložení tubusů pod trať s možností pozdějšího využití
  • Problematika CTP, haly u Svinar – složitá situace, původní povolení propadlo a navíc bylo pro jinou stavbu, vysvětlení postoje CTP, komentář k právním stanoviskům, možná arbitráž z pozice CTP proti státu s odůvodněním, že město brání podnikání, zkušenosti z jiných měst – Humpolec, CTP podobný postup zvolila vícekrát, v podstatě úspěšně, postoj HDK lze předpokládat u velké většiny zastupitelů negativní, ať by šlo o výpůjčku či prodej pozemků firmě, jde o osobní rozhodnutí tolerovat či netolerovat podobné praktiky, shoda na tom, že tajné hlasování nebude navrhováno i když původně bylo zvažováno z důvodu určité ochrany zastupitelů, je potřebné si však uvědomit i možné důsledky negativního postoje a případné dopady, otázka postoje jiných stran a uskupení, někde jasno, ODS pro, ANO si stěžuje na málo informací,  proběhne také ještě diskuse na příští koalici,  hlasovat se bude až na říjnovém zastupitelstvu po skončených krajských volbách
  • Regina – otázka správnosti podpory města HIP HOP campu a jeho zařazení do kalendáře Regina, dlouhodobý problém, kromě špatné finanční morálky  v letošním roce naprosto pořadatelé nezvládli veřejnou distribuci drog, shodný názor přítomných, že město nemůže takovéto jednání v žádném případě finančně podporovat, proto vysloven souhlas s nezařazením akce do Reginy
  • Dále proběhla kontrola zápisu z minulé porady, bez připomínek
  • Proběhla velmi dlouhá a podrobná diskuse týkající se obecně cyklověží a hlavně k plánovaným změnám u nádraží, hovořilo se o nákladech, porovnávali se mezi s sebou, ale bez přesných údajů se nedařilo dojít ke konkrétním postojům, zůstali spíše otevřený problém s některými odlišnými postoji, podobná diskuse proběhla i cyklostezkách, zejména o trase přes Věkoše
  • Krajské volby – informaci přednesl Petr Kubát, rozdal propagační materiály a kladl důraz na osobní kampaň spojenou s předáním přesné informace členům a příznivcům o vyplňování volebních lístků tak, aby co nejvíce byla podpořena koalice a zároveň pozice kandidátů HDK

   

  Příští schůzka se koná v pondělí  10. 10. 2016  v 18:00,  Pod Terasami

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn