• Zápis z jednání HDK – 29. února 2016

  Zápis č. 14

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 29.2. 2016, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní: Dürrer, Lejsek, Kocourek, Dusová, Springer, Urban, Duchoň, Boštík, Springerová,   Šaršon, Rytíř, Kubát Petr, Ondráček, Škorpil, Sova, Dršatová, Samohrd, Lišková, Štěchovský

  Úvodem byla vzata na vědomí omluva pana primátora, který ve svém programu nepočítal s touto schůzkou a měl naplánovanou již dříve cestu do Prahy. Následně byly probrány závažné body úterní rady

  • Prodej bytů, byla vysvětlena nově použitá metoda dvoukolové obálkové dražby, která z pohledu finančního dopadla pro město úspěšně, ale vznikl problém, že několik bytů vydražila jedna právnická osoba. Shodli jsme se na tom, že řízení je určeno především pro občany města, nikoliv pro realitky. V radě budeme prosazovat názor, že v tomto firma vydraží 1 byt a v ostatních případech uspěje fyzická osoba umístěná s nabídkou na dalším místě. Pro příští případná kola dražby jsme se shodli, že budou pouze pro fyzické osoby.
  • zítra na radě bude prezentace firmy, která zvažuje převzetí stavby CTP v lokalitě Parlament s nabídkou určité finanční kompenzace, bylo vzato jako informace s počkáním na výstup
  • bod Lindoor stažen, počká se na průběh dalších jednání, která se poměrně nadějně v této lokalitě vyvíjí v souvislosti s připravovanou investicí ČSOB
  • Dalším bodem byla informace k přípravě a účasti HDK na krajských volbách konaných na podzim 2016 – podrobnější informace jsou k dispozici na webu Koalice pro Královéhradecký kraj

  Ve stručnosti  –   2.února byla odepsána dohoda mezi KDU, HDK a VPM o spolupráci

  • března se sejde poprvé volební štáb
  • pracuje se na kandidátce, byl potvrzen stejný systém jako v minulých volbách, zatím jasných 19 míst, ostatní se doplní
  • probírali jsme témata těchto voleb
  • Dalším bodem bylo pokračování projednávání plnění volebního programu HDK. Posledně byl celý přečtený i s komentářem. Za domácí úkol bylo se připravit a vybrat zásadní klíčové body, které jsou reálné do konce volebního období splnit a budou prospěšné pro občany města anebo alespoň důkladně jejich realizaci připravit.
  • Výsledkem diskuse byla shoda na těchto klíčových bodech, které by mělo HDK zásadně podporovat

  Zásadní projekty

  – fotbalový stadion

  – rekonstrukce Velkého náměstí, Bono Publico

  – parkování v Hradci Králové – kritická místa – nemocnice

  sídliště obecně

  Velké náměstí

  Ostatní projekty

  • sledování spisu na internetu
  • zveřejnění všech smluv města
  • cyklostezky – hlavně Slezské Předměstí – Terno
  • zelená linka MHD
  • senioři spíše za „100“ než za „0“
  • wifi do MHD
  • optimalizace jízdních řádů
  • tělocvična Pouchov
  • odstranění bezprašných ulic
  • zrychlení stavebního povolení

  Výčet není rozhodně konečný a uzavřený, někteří nediskutovali, někteří se nezúčastnili schůzky, zvažte náměty a příště doplníme a uzavřeme. Dalším krokem by mělo být domluva na tom, jak a kdo u vybraných bodů na plnění zapracuje.

  Příští schůzka: 21. 3. 2016 v 18:00, Pod Terasami

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin