• Zápis z jednání HDK – 5. prosinec 2016

  Zápis č. 25

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 5.prosince 2016, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní  Dusová, Kocourek, Springer, Springerová, Ondráček,  Lejsek,  Fink, Škorpil, Rytíř, Kubát Petr, Lišková  Duchoň, Sova, Urban, Krčmová, Dus – pokud jsem na někoho zapomněl, není to úmysl

  • Na úvod proběhla kontrola zápisu z minulé porady, bez připomínek
  • Úvodem byl projednán program následující rady, někdy s připomínkami a komentářem pana primátora a ostatních radních

  – informace k valným hromadám společností

  – proběhla diskuse k cenové politice SN na koupalištích, shoda na názoru podívat se na výši vstupného na Flošně, navrhováno je snížení v kontextu s původními záměry na funkci městského koupaliště

  – informace k návrhu rozpočtu, doporučeno schválení

  – úvěry – refinancování Flošny a nový úvěr na Střezinu, sazby jsou v tuto dobu mimořádně výhodné

  – rozpočtové změny, mimořádná výše převodu financí na příští rok u Technických služeb, bude vysvětleno

  – vysvětlení financování Gayerových a Vrbenského kasáren, zařazení finančních prostředků po dohodě s krajem

  – komentář k navrhované změně územního rozhodnutí pro záměr Aupark, nástavba krytu klimatizace

  – příjezdová komunikace k DTJ, zdůvodnění, nutné jednání s nabídkou výměny u několika majiteli zahrádek

  – zvažování financování záměru DÚR Pospíšilova třída, předpoklad realizace?

  – návrhy dotací pro první pololetí 2017 – sport, kultura, školství

  • Zdvoukolejnění trati na Pardubice, poslední informace pana primátora o křížení po konzultaci na ministerstvu
  • Krajská povolební jednání – informoval Fink, trvají výhrady klubu k šíři personálního obsazení i rozpaky nad vstřícným postupem v této oblasti vůči opozici
  • Tato schůzka proběhla zároveň jako 7.členská schůze klubu HDK za přítomnosti 10 zúčastněných. Při této příležitosti bylo vzato na vědomí plánované ukončení činnosti Klubu přátel HDK ke konci kalendářního roku a rozhodnutí o převodu zbytku financí na jeho účtu ve prospěch hnutí. Zároveň byla podána informace o pravidelném příspěvku ve prospěch hnutí z titulu výsledku krajských voleb

   

  Příští schůzka se koná v pondělí  18. 12. 2016  v 18:00,  tentokrát určitě v budově magistrátu, sejdeme se v místnosti rady města, I.patro proti vchodu k panu primátorovi

   

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn