• Zápis z jednání HDK – 8.2. 2016

  Zápis č. 12

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 8.2. 2016, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní: Sova, Dürrer, Lejsek, Kocourek, Fink, Dusová, Springer, Ondráček, Urban, Duchoň, Boštík, Springerová, Štěchovský, Škorpil, Lišková, Novák, Šaršon, Rytíř, Pirner, Marečková, Juppa,

  Úvodem byly informace k bodům úterní rady

  • Široká diskuse kolem záměrů prodat domy na Ulrichově náměstí, byly zvažovány možnosti dalšího postupu včetně rekonstrukce, porovnání stavu domů soukromých majitelů a města, vysvětlen princip obálkové metody včetně navazujícího postupu, systém se již osvědčil, možnost dosáhnout lepšího výsledku, rozhodně lepší a výhodnější způsob než elektronická dražba, budou podány průběžné informace o vývoji situace
  • Hájovna – další vývoj situace, nepřestávající diskuse na sociálních sítí včetně osobních útoků, argumenty bez znalostí příčin, vznesena kritika reportáže na ČT v pořadu 168 hodin, jasně nevyvážená, ta byla prokazatelně nevyvážená v neprospěch města, nelze vyloučit úmysl, na radě bude potřebné zvážit podání stížnosti na televizní radu a případně na vedení ČT. Koalice má stále jednotný názor, ale bude potřeba prověřit vztah organizátorů petice k jednotlivým subjektům. Trvá nadále představa možnosti znovu projednání původních variant a následné určité revize či kompromisu, bude nutná diskuse. Byla podána i informace o kritickém dopisu příznivců HDK, Urban odpověděl, projedná Fink
  • Další bodem byla příprava vzpomínek na události roku 1866 v okolí Hradce Králové. Hovořilo se o koncepci oslav a hlavně o finančním krytí, kde se podílí porovnatelně město s krajem. Gestorem akce je Městská garda, diskutovalo se nad rozpočtem a nad nedostatečnými informacemi a hlavně o stupňujících se požadavcích na další doprovodné akce. Byla vyjádřena obava o nedostatečné transparentnosti finančního krytí celé akce.
  • Byla podána a komentována situace kolem proběhlých zápisů do 1.tříd s upozorněním na problémové lokality, bude nutné analyzovat a případně navrhnout určitá opatření. V souvislosti s tím proběhla diskuse kolem nutné a připravované rekonstrukce Masarykových škol s tím jak tento komplex v budoucnu využívat. V tuto chvíli se jedná o využití evropských dotací směrovaných na podporu polytechnické výchovy.
  • Projednala se i občas váznoucí komunikace zaměřená na hlášení a následné opravy městských komunikací, hlavně chodníků. Byly probrány všechny možné varianty jak informovat o situaci
  • Dalším tématem byly informace ke krajským volbám. Proběhla tisková konference, kde byl potvrzen do čela kandidátky Koalice pro Královehradecký kraj Derner. Za HDK bude na 3. místě kandidovat Petr Kubát. Členové HDK byli vyzváni, aby zvážili své možnosti a ambice, pokud by projevili zájem kandidovat na další místa podle stanoveného klíče. Svůj úmysl pak mají co nejdříve sdělit vedení HDK.

  Příští schůzka: 22. 2. 2016 v 18:00, Pod Terasami

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin