• Zápis z jednání HDK – 9. ledna 2017

  Zápis č. 27

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 9.ledna 2017, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní:  Dusová, Kocourek, Springer, Springerová, Ondráček,  Lejsek,  Fink, Škorpil, Rytíř, Kubát Petr, Kubát Pavel, Lišková,  Duchoň, Sova, Krčmová, Jůza, Dürrer, Pirner, Marečková, Boštík, Novák R, Hovorková

  • Na úvod dostal slovo Robert Novák, který připravil prezentaci jednoho z klíčových  projektů   Jedná se o integrovaný operační program na vznik Centra přírodovědného a technického vzdělávání Lidské tělo – dokonalý stroj? Jeho cílem je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, měl by se realizovat v letech  2019 – 2020 s předpokládaným nákladem cca 150 mil. Kč. Díky projektu by mělo vzniknout excelentní vzdělávací centrum, které by mělo vzniknout ve školní budově bývalé základní školy T. G. Masaryka v Lipkách. Centrum chce podpořit vzdělávání zejména dětí v technických a přírodovědných oborech. Kromě dětí základních škol by mělo centrum sloužit i studentům středních škol a zapojeny by měly být i školy vysoké. Prezentace byla přijata s velkým zájmem. V diskusi se hovořilo o vlastní náplni, o spolupráci řady vzdělávacích institucí ve městě, o reálném využití.

   

  • Dále se diskutovalo o současné situaci na Velkém náměstí, opakovaně byl vznesen požadavek na nutnost vyvěšení vize schváleného projektu.

   

  • Dále následovala rozprava na téma mediálních výstupů kolem aktuálních problémů v Hradci Králové. Diskutovalo se o tom, že některé články záměrně obsahují nepravdivá tvrzení, poškozují jak koalici tak pochopitelně i pozici HDK a o možnostech a potřebě obrany proti takovým výrokům.

   

  • Dále byl probrán program úterní rady, v podstatě tentokrát bez zásadních připomínek k jednotlivým bodům.

   

  • Příští schůzka bude v pondělí 23.ledna v 18:00 Pod Terasami

   

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn