• Zápis z jednání HDK – 13. června 2016

  Zápis č. 19

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 13.června 2016, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní: Rytíř, Duchoň, Dürrer, Dusová, Springer, Springerová, Urban, Lišková, Fink, Pirner, Marečková, Lejsek, Kubát Petr, Škorpil, Štěchovský, Boštík, Sova, Jůza, Kocourek, Kubát Pavel

  • Na úvod proběhla kontrola zápisu z minulé porady, nebyly připomínky.
  • Z programu rady se nejdříve probírala plánovaná a nutná úprava stromořadí u Střelnice. Velký důraz byl požadován na kvalitu a přesnost komunikace s veřejností. Takovéto akce obvykle vyvolávají velkou pozornost a často i zbytečnou kritiku od veřejnosti. Byl podpořen záměr umístit na několika místech informační tabule s konkrétními fakty, termíny.
  • Myčky na parkovištích – je to zřejmě problém v okolí obchodních center, není to asi umístěno na pozemcích města. Jak se k tomuto faktu staví územní plán?
  • Olympie – plánovaná rekonstrukce stadionu v souvislosti s postupem do III.ligy. Bohužel oddíl neobdržel požadovanou dotaci od MŠMT, přístavba šaten se jeví jako technický problém, budou probíhat další jednání.
  • Letecké služby – proběhla výměna názorů na budoucnost a perspektivu společnosti, bez závěru.
  • Kaštanka – žhavý problém, Fink bude jednat na SFDI hlavně o nákladech města, finančním podílu. Diskuse proběhla o nárůstu průjezdu vlaků, názory se značně lišily, asi by byla potřebná studie s výpočtem, podpora ochrany stromořadí s přidáním 2.koleje na druhou stranu, požadovaný odklon je nereálný, problémy s podjezdy, někde málo místa znamenající ztížený vjezd k domům, diskuse o názoru podjezd nebo přejezd se závorami
  • Regulační plán Podzámčí – návrh na zrušení, ale řešení je správné, zadání studie
  • Prodej domu na Ulrichově náměstí čp.733, zdůvodnění bylo prezentováno opakovaně, argument horší technický stavu a horší statika, vyhlášen záměr prodeje, minimální cena 36 M, za utržené peníze bude opraven protější dům nad CrossCafé
  • Zastávka u Prioru – problémy se daly očekávat, chyba v projektu, technologická přestávka na vytvrdnutí betonu je nutná, ale už se tam kope?
  • Provoz Slunná loučka – vysvětlení pohybu návštěvníků, z bazénu a Aquaparku možnost zdarma, informace o ceníku
  • Definitivní schválení cen DP, porovnání s ostatními městy, nesouhlasný postoj ČSSD, mají ve volebním programu, že jízdné se nebude zvyšovat
  • Velké náměstí – problém podjatosti, na MMR leží odvolání, dlouhodobý stav, není vyloučeno soudní projednávání
  • Prostor Pro – seznámení se situací, komunikace s panem Petrem je v současné době problematická
  • Šatny Sokol – souhlas, očekává se dotace
  • Krajské volby – info Petr Kubát, v tuto chvíli problém s plochami na plotech, zdích, na 2-3 týdny, rozměr lze přizpůsobit
  • Informace o převodu peněz na Klub HDK z Klubu přátel HDK
  • Proběhla kontrola stavu účtu – se svou dobrovolnou 10% povinností se v tuto chvíli vyrovnali Sova, Rytíř, Marečková, Lejsek, Štěchovský, Springer, Ondráček, Kocourek a Duchoň. Na příští schůzku připravím smlouvy k předání.  Zapsal: Vladimír Springer
  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin