• Zápis z jednání klubu HDK – 14. května 2018

  Zápis č. 49

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 14.května 2018, 18:00, Pod Terasami

  Přítomni: Škorpil, Lišková, Urban, Štěchovský, Pirner, Sova, Krčmová,  Lejsek, Kubát Pavel, Kubát Petr, Kocourek, Dusová, Ondráček, Boštík, Duchoň, Springer, Fink, Kašpárek, Rytíř

  • Kontrola zápisu
  • Dopravní podnik – velké problémy s nedostatkem řidičů, požadavek na výrazné zvýšení platů, nutné jednání, nutné připravit opatření
  • Velké náměstí – nic v podstatě nového, zpracovávají Hořice, odvolání případně Liberec
  • Hradečák – domluva o článcích, příspěvek Samohrd schválen
  • Fotky do kalendáře, nutná intenzivní spolupráce
  • Program rady
  • Valné hromady TH – plnění kritérií, případná změna
  • LS – tam dochází ke změnám personálním
  • Diskuse o veřejných zakázkách a funkci koordinátora
  • IDDOS – velmi náročný projekt, i finančně, ale vysoká dotace, doporučena varianta 2 zahrnující i řešení přestupků
  • ZS Střezina – situace kolem smluv, narovnání, předloženy už vícepráce a méněpráce,
  • Fotbalový stadion – varianty, různé názory v jakém rozsahu vypsat, výklad ohledně DPH,asi bude řešit příští rada
  • Pouchov tělocvična, chybí 3.stavební povolení, jinak připraveno
  • Adalbertinum – nové výběrové řízení
  • Pronájmy Gočárova – diskuse o taktice, o výši pronájmů, minimum 600, reálná cena 1000 – 1200
  • Diskuse Křižovatka Grand, vysvětlení, souhlas s tím, aby Fortna měla přednost
  • Situace kolem opravy mostu na soutoku (poslední informace přeloženo na příští rok)
  • Navazuje pak kruhový okruh u kolejí, to bude problémová záležitost,
  • Zelená linka – od 25.5. nebude jezdit kvůli pracím na Velkém náměstí
  • Knihovna – diskuse k možnému využití, návrh na jednací sál ZM nezískal podporu klubu
  • Web HDK – chybí propojení na Facebook, nefunguje dobře
  • Otázka fake news, jaká je připravenost
  • Farmářské trhy – kritika současného způsobu, potřeba komerčně zlepšit, prověří Urban
  • Parkování ve městě – návrh sobotu zkrátit do 12:00
  • Volby 2018
  • Diskuse o kandidátce, vzato na vědomí, není konečná verze

  9)Příští schůzka se koná opět Pod Terasami od 18:00, tentokrát v pondělí 28.května

   

  Zapsala: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin