• Zápis z jednání klubu HDK – 16. dubna 2018

  Zápis č. 48

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 16.dubna 2018, 18:00, Pod Terasami

  Přítomni: Škorpil, Lišková, Urban, Štěchovský, Pirner, Sova, Krčmová, Durrer, Marečková, Lejsek, Kubát Pavel, Kubát Petr, Kocourek, Dusová, Jůza, Vondráček, Boštík, Duchoň, Springerová, od 19h Fink

  • V úvodu jednání HDK navštívily paní Kosinová a Karpašová
   • představily plány rozvoje svých institucí pečujících o postižené děti;
   • diskutován materiál do Rady týkající se Prointepa a Danety – převedení prostor z města do jejich vlastnictví s tím, že uhradí 500 tis. Kč ve prospěch města je to tak?
   • HDK tento postup a materiál podporuje
  • Otázka bývalé okresní knihovny v Tomkově ulici
   • Kulturní památka, očekávají se velmi vysoké náklady na opravu objektu (min. 100 mil. Kč)
   • Lišková bude v zastupitelstvu iniciovat debatu, co s tímto objektem z hlediska využití
   • Možnost prodeje, město zatím nemá využití
  • Město chce odstoupit od smlouvy se společností Lindoor
  • Nový vedoucí investičního odboru i staronový šéf odboru rozvoje a plánování ,bude předloženo radě
  • Zpráva Štěchovského z jednání dozorčí rady Hradeckých služeb, zisk převeden na investice
  • Informace z komisí
  • Omezení linek MHD z důvodu nedostatku lidí, největším problémem je linka 24R, viz článek od Kocourka v Hradečáku
  • Sova a Rytíř jednali za HDK ohledně zdvojkolejnění trati – je preferován (v podstatě všemi zúčastněnými) podjezd Kuklenská
  • diskuse nad umístěním cyklodomu, existují velmi odlišné informace z hlediska potenciálního umístění (naproti VČE? Za poštou? Dle info z investiční komise prý probíhají sondy na podzemní domy – dle Brůny)
  • diskuse nad legislativní změnou: odb. hlavního architekta (dle zákona úřad územního plánování) musí vydávat závazná stanoviska, resp. posuzovat soulad záměrů výstavby nebo změny stavby s územně plánovací dokumentací a s politikou územního rozvoje
  • info o situaci na Velkém náměstí – z Hořic nejsou zprávy
  • ABD invest žaloba na město o 240 mil. Kč
  • CTP – spor přerušen; CTP namalovalo dva návrhy křižovatek, to předložilo ŘSD
  • Problematika letiště
  • střelnice Dukly
  • Články do Hradečáku: 17.4. pošle Urban článek
  • ALE KDO DÁL – v tuto chvíli nejsou obsazeny termíny dodání článku – 24.4, 1.5., – je nutné okamžitě se přihlásit a dát vědět, pak 8.5 časopis nevyjde, na 15.5.přihlášen Lejsek a pak zase do konce června není obsazeno, ale to domluvíme na květnové poradě
  • Pavel Kubát: je nutné připravit nový kalendář, je třeba poslat fotku Hradce Pavlovi (bez textu), kalendář musí být připraven v červnu
  • Příští schůzka se koná opět Pod Terasami od 18:00, tentokrát v pondělí 14.května

   

  Zapsala: Pavlína Springerová

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin