• Zápis z jednání klubu HDK – 16. listopadu 2017

  Zápis č. 41

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 16. listopadu 2017, 17:30, Pod Terasami

  Přítomní:  Duchoň, Boštík, Rytíř, Dusová, Lejsek, Kocourek,  Ondráček,  Springer, Springerová, Fink, Urban, Štěchovský, Pirner, Durrer, Kubát Pavel, Kubát Petr, Škorpil

  • Na úvod proběhla kontrola zápisu, k tomu byly tyto připomínky:

  -účty, dle musíme mít celkem 4, ale pro členy zůstává důležitý ten původní – číslo 2000645457 / 2010. Jedná se o transparentní účet, je určený pro naše příspěvky pro HDK.  Důležité je, při platbě uvést do příkazu účel platby, upřesňuji bude tam napsáno „dar  a příjmení dárce“.

  • Na tento účet poslat svůj příspěvek za rok 2016, což prozatím, učinil jen Rytíř a Lejsek. Naše gentlemanská dohoda hovořila o 10% z ročního součtu příjmů.
  • Informace o výběru dodavatele na ZUŠ Střezina – firma Prima
  • Letiště- shrnutí diskuse a komentář k rozhodnutí rady, došlo k pověření Leteckých služeb vypracovat návrh na pravidla provozu na letiště s přihlédnutím k připomínkám KMS a zároveň k potřebám firem provádějícím výcvik, výsledek ale musí přinést omezení pohybů na letišti
  • Diskuse o Slávii, je vůbec třeba vypracovat studia, značné finanční nároky, problém s rozvodnou tepla, nabízí se několik řešení, rozhodne rada
  • ITI – výběr dodavatelů projektů na investiční akce, původně byly vybrány 3 (ZŠ Malšová Lhota, ZŠ Svobodné Dvory a ZŠ Mandysova), doporučeno zvážit ještě dodatečné zařazení přístavby ZŠ Úprkova
  • Technologické centrum – indikátory
  • Zahrádkářská osada U Vody – jednoznačně černá stavba, proti vůli spolku zahrádkářů
  • Postup prací na rekonstrukci hospody v Adalbertinu, žádost o prodloužení termínu
  • Diskuse ke konkurzům

  –  Dopravní podnik, jasný průběh a rozhodnutí, vybraný pan ředitel přijde v úterý na radu

  – Technické služby, velká diskuse, jako 2 kandidáti současní náměstci, komise nebyla jednotná, obtížný výběr, rozhodne úterní rada, doporučeno respektovat rozhodnutí komise

  • Schválení termínů porad HDK 2017 –  zastupitelské 27 11 a 18 12, klasické 03 12,

  opět se začátkem v 17:30.

  Příprava kalendáře – velmi spěchá. Do konce týdne, nejdéle v pondělí poslat Pavlu Kubátovi několik popisků (celkem potřeba 52), 2-32 věty se vztahem k Hradci, k činnosti ve městě, meze se nekladou, ale UDĚLAT A POSLAT. Fotografie nemají členové řešit, jen prostý text.

    

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin