• Zápis z jednání klubu HDK – 20.3.2017

  Zápis č. 32

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 20. března 2017, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní: Rytíř, Duchoň, Boštík Dürrer, Dusová, Sova, Ondráček, Krčmová, Kocourek, Kubát Petr, Lišková, Škorpil, Springer, Springerová, Fink, Urban

  1) Na úvod proběhla kontrola zápisu, bez připomínek

  2) Program rady se mění, nebude projednáván vstup strategického partnera, odložena na dubnovou radu, kde se mohou zúčastnit všichni 3 zájemci

  3) Z bodů úterní rady-

  -Escobara – vysvětlení situace, složitá jednání, nutné doplňující informace

  – Petráček – kiosek s novinami, zvážit snižování nájmu

  – trhy vánoční – diskuse nad koncepcí, externí zájemce x HKVS, podpořen zájem o výrazné zlepšení nabídky pro občany

  – novelizace vyhlášky města o nočním klidu, doplněny konkrétní akce

  – studie křižovatka Fortna, podpořen záměr

  – IDOS – komentář k současnému stavu rozpracování, zdůrazněna nutnost kvalitního průzkumu

  – vzdání se předkupního práva v souvislosti s projektem budovy pro státní lesy

  – Gayerky – přístavba, vysvětlení situace se zaměřením na podíl kraje a města

  – organizační změna, tiskový mluvčí, zastupitelnost

  – spor CTP, pověření hradecké advokátní kanceláře Perten

  – Mileta – kraj sám požádal o podjatost, převod do Liberce, zpět na MMR, velmi složitá situace – KOS, Pacák

  – kraj co by odvolávací úřad neplní dle mínění města dobře svoji funkci

  – Střezina – úvěr 150 M, ale bude nutné navýšení z titulu DPH

  – fotbalový stadion – současný vývoj, slib ze strany FAČRu na výrazné zvýšení finanční podpory s podmínkou vylepšení úrovně projektu, který by pak umožňoval pořádání mezinárodních zápasů

  – Kaštanka – jisté uklidnění

  4) Různé – proběhla diskuse nad aktuálními problémy, otevření Zelené linky (program HDK), jednání s KB v tomto smyslu, situace na Velkém náměstí, možná varianta, znovu opakovaný požadavek na „viditelné“ vyvěšení projektu na stránkách města, organizační změny u některých městských organizací, Černigov, parkovací věž pro kola – varianty přemístění, Sukovy sady

  5) Příští schůzka bude podle domluvy v pondělí 9.dubna v 18:00 Pod Terasami

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn