• Zápis z jednání klubu HDK – 22. leden a 12. únor 2018

  Zápis č. 44 a 45

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 22. ledna a 12.února 2018, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní: 2x – Boštík, Štěchovský, Duchoň, Rytíř, Dusová, Durrer, Dus, Sova, Lejsek, Kocourek,  Springer, Škorpil, Urban,  

  1x Pirner, Marečková, Springerová, Krčmová, Samohrd, Kubát Pavel, Kubát Petr, Jůza, Ondráček, Fink, Lišková

  Průběh:

  • Kontrola zápisu – poprvé proběhla bez připomínek, podruhé nemohla proběhnout, protože předseda bohužel neměl k dispozici zápis, viník se přiznal
  • Diskuse k problematice řešení dopravní situace na letišti, týká se křížení severní tangenty a plánovaného bulváru přes letiště. Byly vysvětleny názory ŘSD a Kotase jako zpracovatele územního plánu. Stanoviska jsou v rozporu, přítomní vyslechli komentář kolegy Samohrda. Byla vytvořena komise, která nenašla shodu. Jako požadavek bylo dáno dopočítat a předložit výstup předpokládané dopravní situace. Byly vysloveny obavy ze vzniku druhé Milety. Na klubu došlo ke shodě v názoru, že plynulý provoz na tangentě by měl být upřednostněn, řešení přímého křížení komunikací nebylo doporučeno
  • Dále byla podána informace o stavu a průběhu rekonstrukcí hangárů na letišti.
  • Diskuse proběhla kolem dopisu pana Tomšíka, který většina zastupitelů obdržela. Odpovědí byl pověřen náměstek Jeřábek z TS. Odborným názorem komentoval problematiku Pirner s tím, že v článku se vyskytují i některé pravdivé názory.
  • Pavel Kubát hovořil o možnosti a potřebě využívat k prezentaci členů HDK pravidelnou rubriku v Hradečáku, což na rozdíl od Radnice platí i pro nezastupitele. Pro počátek došlo dobrovolně ke shodě na následujících termínech (jedná se o datum odevzdání příspěvku)

  28.1 Fink, 7.2 Springerová, 14.2. Kocourek, 21.2. Ondráček, 28.2 Sova, 7.3 Lejsek,

  14.3 Štěchovský, 21.3. Fink, 28.3 Springer

  Ostatní nechť laskavě připraví náměty a promyslí termíny

  • Informace k volbám 2018 – předpokládaný termín 5. a 6.X., fotografie kandidátů do konce května, vše musí být připraveno do konce července, je tedy na čase připravit a projednat kandidátku
  • Duchoň – informace o činnosti Masarykovy společnosti a hlavně o výběru vhodných řečníků na akce spojené s Masarykem
  • Diskuse o „velkých“ akcích města, komentář k aktuálnímu stavu jednotlivých projektů a jejich perspektivě

  V pondělí 12.února bylo na programu:

  • Urban – komentář ke Kaštance, zástupci iniciativy se ohlásili na příští poradu HDK, přijdou v 18.45, i když dle mínění nejsou účastníky řízení, přesto byla shoda na jejich vyslechnutí
  • Životní prostředí granty, některé sporné body, řada akcí opakována každý rok, na to však granty jsou určeny, návrh zvážit víceletou stálou finanční podporu pro JARO Jaroměř
  • Ubytovna Brněnská – zvolený systém se osvědčil, diskuse k situaci v domě v Kuklenách Pražská ulice a o systému provozu tam
  • Bilanční pohovory ředitelů škol – přesunuto na březnovou rady
  • Granty sport – opakovaná k diskuse ke způsobu výběru, Urban upozornil na akce, které získaly požadovaný počet bodů, ale grant neobdržely
  • Park mezi domů – výměna velkých kamenů jako reakce na připomínky občanů
  • Nádoby na odpad – komplexní materiál přinášející pravidla, nutná diskuse na radě, jak bude postupováno v případě, kde historicky je vyšší počet nádob než udává současný předpis, pokud někdo bude chtít více, musí připlatit, diskuse na letitý problém – rostoucí počet osob nepřihlášených jako trvale bydlící
  • SVJ Vrchlického – požadavek 20 % jako příspěvek na stavbu výtahu, město vlastní nebytové prostory, zvážit možnost přispět podílem viz fond oprav, nutno vše vyčíslit, nebo vše vyhodnotit jako precedens
  • Zprávy z komisí – Rytíř nabídl místo pro HDK na výměnu za Cabala
  • Spolkový dům – diskuse, vysvětlení původního záměru, nepodařilo se, velká investice, zvažuje se možnost elektronické dražby, spíše pro orientaci
  • Kontrolní výbor – podnět Roušavý ohledně loděnice
  • Seznámení s chystanými akcemi při oslavách 100.výročí republiky počínaje únorem 1948, 22.2 by mělo být setkání s Ivanem Havlem, místo bude upřesněno

   

   

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin