• Zápis z jednání klubu HDK – 23. ledna 2017

  Zápis č. 28

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 23.ledna 2017, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní:  Dusová, Kocourek, Springer, Springerová, Ondráček,  Lejsek,  Fink, Škorpil, Rytíř, Lišková,  Duchoň,  Jůza, Dürrer, Boštík, Šaršon, Boček

   

  • Kontrola zápisu, bez připomínek

   

  • Následovala diskuse k bodům úterní rady města, proběhla v podstatě v informační rovině, bez zásadních připomínek. Z probíraných záležitostí:
  • Příspěvky na akce z fondu životního prostředí, byla komentována současná situace v přidělování financí a diskutována úroveň některých projektů, jejich význam v oboru vůbec pro město
  • Úly na letišti, dlouhodobě problémová záležitost, ani v koalici není shodný názor, bylo by potřeba dokončit vzájemná jednání o vyrovnání
  • Předzahrádky, změna názoru projednaná i v koalici, v podstatě shoda, zvýšení na 6,- za m2 by bylo velmi výrazné a skokové, i když v některých případech by tomu tak měla být, zejména u podniků, kde se vaří a příjmy tomu odpovídají, bude navržena smírná cena 3,-Kč/m2 s tím, že na příští rok se případná úprava včas projedná i s možností případné diferenciace

   

  • Pokračovala rozprava o mediálních výstupech kolem aktuálních problémů v Hradci Králové, dotýkajících se vedení města a tím pádem i HDK. Některé články záměrně obsahují nepravdivá tvrzení anebo přinejmenším nepřesná, nejvíce se objevují na stránkách MFdnes. Je třeba se proti takovým výpadům bránit. Diskuse o potřebě obrany proti takovým výrokům je permanentní, je potřeba se jasně domluvit kdo a co v tomto smyslu udělá.

   

  • Přítomní byli informováni o přípravě zelené linky, kterou máme ve volebním programu a rozhodně by letos měla být uvedena do provozu

   

  • Znovu bylo konstatován, že na stránkách města není přístupný projekt rekonstrukce Velkého náměstí. Je zásadní chybou, že jedinou vizuální informací najdeme na stránkách odpůrců projektu

   

  • Příští schůzka bude v pondělí 6.února v 18:00 Pod Terasami

   

  Zapsal: Vladimír Springer

   

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin