• Zápis z jednání klubu HDK – 26. únor 2018

  Zápis č. 46

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 26.února 2018, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní: Rytíř, Boštík, Štěchovský, Duchoň, Marečková, Sova, Dusová, Pirner, Lejsek, Kocourek, Ondráček, Kubát Petr, Springer, Springerová, Fink, Urban,  Škorpil

  Hosté: Bernart, 4členná delegace za hnutí Kaštanka

  Průběh:

  • Kontrola zápisu – bez připomínek
  • Cyklověž – bohatá diskuse, kritika postoje města – neprůhledné, nekoncepční postoje, neustálé změny a prověřování, doposud není shoda na tom kam přemístit první cyklověž, pochybnost o některých předkládaných tvrzeních, doplněno komentářem pana Bernarta, v jiných městech je o projekt značný zájem a hlavně volí způsob získávání vhodných dotací, což v Hradci údajně nešlo, místo pro přesun bylo předjednáno

  Výsledkem byla shoda na vystoupení na zítřejším zastupitelstvu prostřednictvím pana kolegy Sovy s výzvou o urychlené řešení problému a o prověření možností získání vhodné dotace

  • V další diskusi přítomní podpořili návrh Finka pokusit se cyklověž zařadit do dopravních projektů ITI místo velmi problémové rekonstrukce v oblasti Adalbertina, zároveň upřednostnit řešení Na Fortně
  • Kaštanka – 4 přítomní hosté dostali prostor k vysvětlení stanoviska k připravovanému zdvoukolejnění trati na Pardubice, byla probrána současná situace a navrhovaná řešení, Hovořili hlavně o problémech křížení trati pro občany lokality, kritizovali uvažované řešení podchodu Kuklenská, který je dle jejich názoru dlouhý a lomený, považují ho za nebezpečnou variantu, raději by podchod viděli jinde, proti tenisovým kurtům. Dle vyjádření primátora by to byla pro město finančně výhodnější varianta.

  Dále se řešila náhradní výsadba, podle nich je nedostatečná a celá je špatně komunikovaná z pozice města. Občané Nemají dostatečné informace, rozporovali předložený posudek, mají svůj vlastní, neshodují se hlavně v posouzení stavu stromů.

  Posledním bodem byla debata kolem odhlučnění trati vůči okolní zástavbě. Navrhují opět jiné řešení, nežli je v záměru, mají k dispozici odborná tvrzení ve prospěch nízkých protihlukových stěn.

  Po odchodu hostů proběhla diskuse k jejich vystoupení.

  • Dalším projednávaným bodem byla žádost obyvatel domu ve Vrchlické ulici o finanční příspěvek na pořízení výtahu. Město je spoluvlastníkem ze 20 %. Byly domluveny 2 možné varianty, které situaci řeší z pohledu města.

   

  Příští HDK bude v pondělí 19.března v 18:00, samozřejmě Pod Terasami. 

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin