• Zápis z jednání klubu HDK – 7. října 2017

  ZÁPIS 39 HDK

  Ze schůzky konané 7.října 2017 na Mazurových chalupách

  Přítomní: Brodský, Boštík, Dršatová, Durrer, Dusová, Fink, Jůza, Kašpárek, Kocourek, Kubát Pavel, Kubát Petr, Kašpárek, Lejsek, Lišková, Marečková, Novák, Ondráček, Pirner, Rytíř, Sova, Springer, Springerová, Štěchovský, Urban

  Omluveni: Duchoň Josef, Faltýnek, Krčmová, Pavlíček, Šaršon, Škorpil, Šonka

  Průběh:

  • Na úvod bylo odsouhlaseno , že tato schůzka proběhne zároveň jako 3.výroční konference hnutí Hradecký demokratický klub.
  • Řízením porady byl pověřen kolega Urban, který se ujal obtížného úkolu vést diskusi nad průběhem plnění volebního programu HDK schváleného v roce 2014. Z průběhu bohaté diskuse, většinou okomentované primátorem, vyplynulo: (nejsou zde uvedeny akce, které byly již splněny a kterých díkybohu není málo):
  • Velké náměstí – současný neutěšený stav, při projednávání v Hořicích došlo zřejmě k určitému posunu, původní plány a koordinace s nutnou opravou rozvodů tepla, energií a kanalizací nelze realizovat, byly zvoleny postupné kroky,  variantou však spíše zůstává postupná oprava náměstí vycházející ze současného stavu, to ovšem neznamená zachování současné parkovací situace
  • tělocvična Pouchov, povolení jsou, začne se 2018, úvaha rozdělit do 2 etap – vlastní tělocvična a zázemí
  • prašné ulice – počet se snížil, ale k úplné změně to nestačí, bylo by dobré mít přehled
  • severní terasy a Žižkovy sady – v současné době se část z bezpečnostních důvodů uzavře, alespoň projekt by se měl připravit
  • ZŠ Masarykova – v RM a ZM prošla poměrně těsně koncepce Polytechny
  • městská sportovní hala – ve spolupráci s UHK, ale zatím ve stádiu diskuse
  • ZUŠ Střezina – proběhlo 2.kolo výběru, výsledek zatím není znám, až na RM, lze předpokládat další odvolání
  • zelená linka – výměna názorů, diskuse nad trasou, na rozdíl od programového prohlášení nebylo cílem propojení s terminálem, ale projekt se vyvíjel směrem k průjezdu historickým středem a vedení trasy s propojením zastávek, mezi kterými není v současném jízdním řádu spojení
  • byl vznesen požadavek na zlepšení propagace zelené linky ze strany DP, pověřen Kocourek, zároveň by měl prověřit situaci se zavedením wifi spojení ve vozech
  • byla dána informace z průběhu probíhajícího výběrových řízení na místa ředitelů DP a TS, konstatován značný zájem, podána informace o dalším průběhu
  • cyklostezky- program není dostatečně plněn zejména požadavek bezpečného průtahu městem, v současné době se prověřuje propojení Svinar a Slezského Předměstí , tam je situace pro cyklisty nejnebezpečnější
  • problémy s parkováním, výstavba dalšího parkovacího domu dle smlouvy s ISP v Gayerových kasárnách je prakticky připravena, začal se řešit parkovací dům u polikliniky na Slezském Předměstí, což odpovídá našemu volebnímu programu
  • trvale kritická se jeví situace u nemocnice, probíhá jednání s vedením nemocnice i UHK, současný stav a výhled byl široce diskutován se závěrem, aby do konce volebního období bylo jasno a přinejmenším připraveno konkrétní řešení
  • odkup ISP, návrh vrátit se k tématu, dle vyjádření Finka na stole není nabídka, padl návrh navázat kontakt z naší strany
  • cestovní ruch – HK jako kongresové město, přibližuje se bourání Černigova a výstavba objektu Clarion, úspěchem je, že se podařilo prodat budovu KOR s výhledem s vizí přestavby na hotel
  • spis na internetu, princip jasný a velmi potřebný, ale realizace pořád v nedohlednu
  • snížení výdajů magistrátu – v současné době je problém vyplývající se zvyšování mezd, musely by se oddělit provozní peníze
  • komunikace s KMS funguje, rozdílné názory na její úroveň i na způsob řešení podnětů, určitě je prostor pro zlepšení na obou stranách
  • proběhla i diskuse na téma personální politika města
  • spolkový dům – dobrá myšlenka, ale narazila na překvapivě nedostatečný zájem spolků a iniciativ, v tuto chvíli se řeší spíše otázka co s bývalou knihovnou a sousedním červeným domem
  • Technologické centrum – rozhodně lépe dnes komunikuje a informuje o své činnosti, snaha zařazení do projektu „virtuální reality“ podpořená městem, určité obavy o konečný výsledek
  • neházet podnikatelům klacky pod nohy – není příliš úspěšně plněno, chtělo by ale specifikovat, co se magistrátu týká
  • zateplení školských budov, plněno částečně, základní školy až na malé výjimky opraveny, ale u mateřských škol nebylo nic realizováno a ani se s tím prozatím bohužel nepočítá
  • Pajkrova flošna – neustále se řeší ve spolupráci s vysokými školami, ale konkrétní výstup zatím není
  • rozšíření počtu otevřených hřišť není reálné, spíše bude potřeba věnovat peníze na opravu stávajících
  • Plachta pro veřejnost – situace neustále komplikovaná, ale v podstatě zakonzervovaná, rýsuje se alespoň řešení obslužného průjezdu od Lidlu za Petrofem, což vzhledem k výstavbě v areálu je velmi potřebné
  • kácení ve městě – konstatováno, že velmi úspěšně proběhlo kácení a výsadba ve Střelecké ulici, celá akce proběhla bez jediné připomínky od občanů, byla velmi dobře připravená včetně dostatečného seznámení veřejnosti s průběhem
  • prodej nepotřebného majetku – částečně se podařilo, těžko se definuje
  • samoobslužné dílny – nelze splnit, způsobila to změna záměru ve využití Vrbenského kasáren
  • zvýšit u hradeckých seniorů možnost čerpání příspěvku na bydlení – ukázalo se jako nerealizovatelný záměr
  • hledání generálního partnera pro fotbal, proběhlo první kolo bez konečného úspěchu, v tuto chvíli se jeví jako reálná možnost jednání obnovit až po úspěšném dokončení rekonstrukce stadionu
  • systém podpory jednotlivých sportů se průběžně řeší

  Na závěr dlouhé diskuze, která proběhla za aktivního (někdy až příliš) přispění prakticky všech členů došlo ke shodě na nutnosti plnění těchto základních klíčových bodů volebního programu v posledním volebním roce:

  • Velké náměstí
  • ZUŠ Střezina
  • tělocvična Pouchov
  • parkování u nemocnice, auta odstranit od Labe
  • parkovací dům poliklinika Slezské Předměstí
  • sledování spisu na internetu
  • Dále došlo ke shodě na nutnosti informovat veřejnost o plnění jednotlivých bodů programu buď ve formě příspěvků do Radnice v rámci našich povolených příspěvků. Měli bychom se na příští poradě dobrovolně přihlásit k jednotlivým námětům, je přitom samozřejmě možné vycházet z tohoto zápisu. Potřebný se jeví i zásadní článek v Hradečáku, kde by se měl nejlépe Fink vyjádřit k bodům, které bohužel nedokážeme plnit s uvedením konkrétních příčin naší „neschopnosti“.
  • Kolega Novák poté iniciativně navrhl v rámci přípravy na příští volební období zapracovat na tezích reálného volebního programu pro období 2018 – 2022. Byla domluvena spolupráce a způsob komunikace.
  • V poslední části proběhla personální inventura, kde se přítomní vyjádřili ke svým ambicím pokračování své politické kariéry v rámci Hnutí HDK. Je to zaznamenáno na zvláštní příloze, která bude k dispozici na příští poradě HDK, koná se ve velkém obsazení v pondělí 23.října v obvyklém čase Pod Terasami
  • Na závěr přítomní vyslovili svou představu o působení v HDK s výhledem na příští volební období, vše je zaznamenáno, ale není součástí zápisu.

   

  Zapsal: Springer

  Ověřili: Fink, Urban

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin