• Zápis z jednání klubu HDK – říjen 2017

  Zápis č. 40

  z pravidelného zasedání Hradeckého demokratického klubu

  Termín, místo konání: 11. září 2017, 18:00, Pod Terasami

  Přítomní:  Duchoň, Boštík, Rytíř, Dusová, Sova, Lejsek, Kocourek,  Ondráček,  Springer, Springerová, Fink, Urban, Štěchovský, Pirner, Durrer, Šonka, Krčmová

  • Na úvod kontrola zápisu, bez připomínek
  • Informace o změnách v účtu, dle současných regulí musíme mít celkem 4 účty, ale pro členy zůstává důležitý ten původní – číslo 2000645457 / 2010. Je transparentní, dostanete se na něj přes internet. Tento účet je určen i pro schválené naše příspěvky. Důležité je, při platbě uvést do příkazu účel platby, dohodli jsme se na „dar “. Je potřeba dotáhnout ještě nějaké formální kroky k plné funkci účtů.
  • V tuto chvíli už je možné na tento účet poslat svůj příspěvek za rok 2016, což prozatím, učinil jen Rytíř a Lejsek, jestli se nemýlím. Připomínám, že naše gentlemanská dohoda hovořila o 10% z ročního součtu. Případná diskuse na dalším sezení.
  • Ke dni schůzky byl stav na účtu cca 385 000,- Kč
  • Diskuse k bodům rady
  • projektová dokumentace na provizorní parkoviště u nemocnice – Křelina, zadáno bude přímo, pochopením důvodů,
  • jinak proběhla diskuse na tento způsob zadávání, který není považován za úplně správný, spíše naopak. Proto dostane Brůna úkol od rady vyhodnotit počet a finanční objem zadávaných zakázek „z ruky“.
  • zvýšení základního jmění od obou partnerů
  • – nová výběrová komise, předpoklad změny vítěze
  • Letiště- diskuse, vysvětlení současné situace včetně názorů KMS a starostů sousedních obcí, statut veřejného letiště v pořádku, neúměrně narostl počet pohybů na letišti, základním problémem je výcvik na vrtulnících, odlišné chování firem provozujících vrtulníky, proběhla měření hluku s celkem uspokojivými výsledky, byly upraveny směrnice, nutno omezit počty pohybů, diskuse o možnosti odškodnění občanů (daň z nemovitostí?)
  • Zprávy z komisí
  • informatika – Magnalink – na vzestupu, využití optiky
  • komise dopravní – problém křižovatky u Grandu, v tuto chvíli není aktuální, na řadě je Fortna
  • pomalu se zabíhá zelená linka, zlepšit informovanost občanů
  • památky – úprava přidělených dotací
  • kostelík Jiráskovy sady – obnova, využít při oslavě 100 let republiky, záměr prostřednictvím HKVS pronajímat církvi
  • Masarykova společnost – kvalitní spolupráce, potřeba personálně posílit, zvážit užší spolupráci s podobnými spolky, rozdání brožur, 7.3 projev
  • 2 lípy svobody ke 100 let, hledání místa
  • Bono publico – konec1.etapy, na zimu se otevře
  • potřeba otevřeného hřiště na Slezském Předměstí – na bývalé ZŠ Jih?
  • Návrh termínů porad HDK 2017

  Pozor změna, rady jsou v listopadu 2 (7. a 21.), proto velké HDK by bylo

  1. 11., 3. 12. a zastupitelské 27 11 a 18 12

  8) V příloze posílám výsledky tipovací volební soutěže, protesty se neuznávají

  Zapsal: Vladimír Springer

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin